| Подписаться на RSS

Зміст

Модуль 1. Цілі, завдання та ресурси тренінгу

Вправа 1. Знайомство
Вправа 2. Ознайомлення з ресурсами програми
Вправа 3. Створення папок Портфоліо
Вправа 4. Створення власного блогу
Вправа 5. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 2. Навчання за допомогою методу навчальних проектів

Вправа 1.. Ознайомлення з навичками, які необхідні учням у 21 столітті
Вправа 2.. Використання методу проектів у навчальному процесі
Вправа 3.. Ознайомлення з Планом вивчення теми та формою оцінювання Портфоліо.
Вправа 4.. Пошук Інтернет-ресурсів про метод навчальних проектів та створення закладок на потрібні Інтернет-ресурси
Вправа 5.. Планування публікації для ознайомлення з методом проектів
Вправа 6.. Створення публікації.
Вправа 7.. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 3. Дослідження у навчальних проектах
Робота в парах. Обговорення теми

Вправа 1. Визначення навчальних цілей, що базуються на освітніх стандартах та навичках мислення вищих рівнів
Вправа 2. Етапи створення Портфоліо проекту та цілі власного навчання
Вправа 3. Розробка Основних запитань проекту, які спонукають учнів до дій та мислення
Вправа 4. Навчальне дослідження та метод проектів
Вправа 5. Робота з Планом вивчення теми
Вправа 6. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 4. Формуюче оцінювання в проектному навчанні
Робота з парах: Обговорення з іншими учасниками Основних запитань та прикладів завдань на дослідження учнів

Вправа 1. Перегляд різних видів оцінювання
Вправа 2. Оцінювання навчальних потреб учнів…
Вправа 3. Створення презентації про основні ідеї вивчення теми
Вправа 4. Робота з Планом вивчення теми
Вправа 5. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 5. Інтернет в проектній діяльності учнів

Вправа 1. Спільна робота з електронними документами. Використання веб-документа для спільного редагування при роботі над формулюванням Основних запитань теми
Робота в малих групах/парах. Обговорення презентації оцінювання навчальних потреб учнів
Педрада. Як забезпечити виконання вимог державних освітніх стандартів та навчальних програм при використанні інноваційних педагогічних технологій
Вправа 2. Використання Інтернету для розвитку навичок, необхідних у 21 столітті
Вправа 3. Навчання учнів та використання в своїй роботі правових та етичних питань, пов’язаних з використанням інформаційних технологій
Вправа 4. Використання Інтернету для проведення досліджень
Вправа 5. Оцінювання Інтернет-ресурсів
Вправа 6. Робота з Планом вивчення теми
Вправа 7. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 6. Спілкування та співпраця в Інтернеті
Педрада. Безпечне та відповідальне використання Інтернету

Вправа 1. Додавання посилань і зображень у вікі-середовищі
Вправа 2. Спілкування зі світом через Інтернет
Вправа 3. Створення мережевого опитувальника
Вправа 4. Навчання у співробітництві, що базується на сервісах Веб 2.0
Вправа 5. Робота з Планом вивчення теми
Вправа 6. Рефлексія. Аналіз власного навчання

Плануємо на майбутнє

Модуль 7. Створення прикладів учнівських робіт

Обговорення в малих групах/парах: використання Інтернету при створенні проекту
Вправа 1. Перегляд прикладів учнівських робіт
Педрада. Як допомогти учням пристосуватися до навчання за методом проектів та особистісно-орієнтованого навчання
Вправа 2. Планування прикладу учнівської роботи
Вправа 3. Створення прикладу учнівської роботи
Вправа 4. Перегляд Плану вивчення теми та внесення до нього змін
Вправа 5. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 8. Оцінювання діяльності учнів у проекті

Обговорення у малих групах/парах: обговорення прикладу учнівської роботи
Вправа 1. Вивчення стратегій оцінювання

Педрада. Залучення учнів до процесу оцінювання
Вправа 2. Створення інструменту для оцінювання учнівської роботи.
Вправа 3. Перегляд та внесення змін до прикладу учнівської роботи
Вправа 4. Перегляд та внесення змін до Плану вивчення теми
Вправа 5. Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 9. Диференціація навчання різних учнів

Робота у малих групах /парах: перегляд прикладів учнівських робіт та інструментів їх оцінювання
Вправа 1. Адаптація навчального процесу до навчальних потреб різних учнів
Вправа 2. Підтримка учнівської самоспрямованості у навчанні
Педрада. Підтримка учнів з різними навчальними потребами
Вправа 3. Створення навчальних матеріалів для сприяння успіхів учнів.
Вправа 4. Перегляд та внесення змін до Плану вивчення теми
Вправа 5. Рефлексія. Аналіз власного навчання.
Плануємо на майбутнє

Модуль 10. Фасилітація за допомогою комп’ютерних технологій

Педрада: постановка запитань задля розвитку та навчання учнів
Вправа 1. Створення документів для фасилітації
Вправа 2.План впровадження проектів
Вправа 3.Підсумковий перегляд створеного Портфоліо
Вправа 4.Рефлексія. Аналіз власного навчання
Плануємо на майбутнє

Модуль 11. Демонстрація Портфоліо проекту

Педрада: демонстрація результатів учнівських проектів
Вправа 1. Завершення Портфоліо
Вправа 2. Планування демонстрації
Вправа 3. Демонстрація Портфоліо
Вправа 4. Оцінювання тренінгу http://v10.iteach.com.ua